Blog agenta ubezpieczeniowego

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Świat ubezpieczeń pełen jest dzisiaj ofert i możliwości. Produkty tego typu są często dodawane także do kredytów bankowych. Jednym z takich rozwiązań jest właśnie ubezpieczenie pomostowe. Sprawdźmy, na czym dokładnie ono polega i jakie niesie ze sobą korzyści. Dla której ze stron umowy jest ono zabezpieczeniem? Zobaczmy też, co zmieniła nowelizacja, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku.

Dodatek do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to bardziej złożony i skomplikowany rodzaj zobowiązania. Zazwyczaj wiąże się z większą liczbą opłat. Jedną z nich jest właśnie omawiane ubezpieczenie. Jest często pomijane przy omawianiu kredytów tego typu. Warto jednak wiedzieć, co kryje się za tym pojęciem. Kogo właściwie chroni taka forma ubezpieczenia?

Ubezpieczenie pomostowe dodawane przy umowie kredytowej to w zasadzie sposób, w jaki banki dodatkowo zabezpieczają się przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Jeśli klient instytucji nie będzie w stanie spłacić kredytu, ubezpieczenie jest formą odszkodowania. W związku z tym widać, że chroni ono przede wszystkim interesy instytucji udzielającej kredytu hipotecznego.

Oprocentowanie zaciąganego zobowiązania zostaje podwyższone właśnie o wartość ubezpieczenia pomostowego. Jeśli kupujemy nieruchomość na rynku wtórnym, konieczne jest opłacanie ubezpieczenia od chwili, gdy otrzymamy wypłatę kredytu. Z kolei w przypadku mieszkania od dewelopera, momentem startowym jest wypłata pierwszej transzy kredytu.

Do kiedy musimy opłacać składkę?

Opłacanie ubezpieczenia pomostowego przez kredytobiorcę jest dla banku dodatkowym zabezpieczeniem aż do momentu, gdy możliwe będzie uzyskanie wpisu do hipoteki. Po jego dodaniu oprocentowanie zobowiązania zostanie pomniejszone o stawkę ubezpieczenia. Bank nie może pobierać już tej opłaty. W razie gdyby dalej ją doliczał, mamy możliwość wnioskowania o zwrot nadpłaconej kwoty.

ubezpieczenie pomostowe

Czy można uniknąć tego kosztu? W większości przypadków niestety nie będzie to możliwe. Banki często traktują tę sprawę priorytetowo. Zazwyczaj wysokość tego zobowiązania ma postać od 1 do 2% dodatkowej marży. Może się także zdarzyć, że instytucja finansowa poprosi nas o jednorazową wpłatę.

Zmiany na dobre

Ubezpieczenie pomostowe nigdy nie cieszyło się popularnością wśród kredytobiorców. Nic dziwnego. Często jest to dość znaczny wydatek - jego koszt może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych. W dodatku dla strony zaciągającej kredyt nie stanowi żadnego zabezpieczenia. Na szczęście rząd dostrzegł ten problem i postanowił zmienić zasady.

We wrześniu roku 2022 uchwalono nowe przepisy dotyczące omawianego produktu. Zgodnie z nimi możliwe będzie odzyskanie poniesionych kosztów. W jakiej sytuacji bank będzie musiał zwrócić ubezpieczenie albo wliczyć jego wartość do spłaconej kwoty kredytu? Wystarczy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i zostanie dodany wpis do hipoteki. Skoro nie występuje już ryzyko, które było zabezpieczane ubezpieczeniem, nie ma konieczności ponoszenia tych kosztów. Z możliwości tej mogą skorzystać wszystkie osoby, które zawarły umowę o kredyt hipoteczny po 17 września 2022 lub te, które umowę zawarły wcześniej, ale nie dokonały jeszcze ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej do wspomnianego dnia.