Blog agenta ubezpieczeniowego

Jak wybrać ubezpieczenie nieruchomości

Na rynku mamy do wyboru wiele produktów i pakietów ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w zachęcaniu klientów do skorzystania z ich usług. Na co warto zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert?

Powinniśmy przemyśleć, co jest dla nas najbardziej cenne, na jakie zagrożenia może być narażona nasza nieruchomość, a także na jakie koszty możemy sobie pozwolić. Ubezpieczenie najczęściej obejmuje tylko mury i elementy stałe nieruchomości – ściany, podłogi, instalacje, okna, drzwi itp. Można także dodatkowo ubezpieczyć wyposażenie takie jak meble czy sprzęty AGD, ale wpływa to na koszt polisy. Elementy stałe ubezpiecza się zwykle od zdarzeń losowych takich jak powódź czy pożar, natomiast elementy ruchome od kradzieży z włamaniem.

nieruchomości komercyjne

Zastanówmy się, na jakie zdarzenia nasza nieruchomość jest narażona. Skutki pożaru, gradu czy eksplozji dotyczą każdej nieruchomości, więc ubezpieczenie od nich zwykle jest uwzględnione w standardowych pakietach. Natomiast jeśli mieszkamy na górnym piętrze wysokiego budynku i nie mamy garażu, dodatkowe ubezpieczenie od powodzi raczej nie będzie nam potrzebne.

Zwróćmy też uwagę na sposób wyceny wartości nieruchomości. O różnicach między wartością rynkową, odtworzeniową i rzeczywistą piszemy bardziej szczegółowo w innym artykule. Tu przypomnimy tylko, że od wycenionej wartości zależy zarówno wysokość składki, jak i wysokość odszkodowania, jakiego możemy się spodziewać (im wyższa wartość na podstawie wyceny, tym wyższa składka, ale też i wyższe odszkodowanie). Uważajmy, by wartości nie zaniżyć (bo odszkodowanie nie pokryje wszystkich kosztów naprawy szkód), ani nie zawyżyć (gdyż ubezpieczyciel i tak wypłaci odszkodowanie w wysokości faktycznej wartości zniszczonego mienia, więc niepotrzebnie zapłacimy wysoką składkę).

Przeanalizujmy również dodatkowe warunki, które wpywają na wysokość składki i nasze szanse na otrzymanie odszkodowania. Zależą one od rodzaju nieruchomości i jej położenia, od sytuacji finansowej, dotychczasowych szkód bądź ich braku, ale także od decyzji samego ubezpieczyciela, który może chcieć zabezpieczyć swoje interesy na różne sposoby. Uważnie przeczytajmy ogólne warunki umowy (OWU), gdzie znajdują się informacje o wyłączeniach. Sprawdźmy też, czy przysługują nam jakieś zniżki i czy w naszym przypadku występują okoliczności, które narażą nas na wyższe koszty. Więcej na ten temat piszemy w artykule o zniżkach, zwyżkach i wyłączeniach.

Warto także wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Przyda się ono w sytuacji, gdy wskutek działań naszych lub domowników cudza własność ulegnie uszkodzeniu – np. zalejemy mieszkanie sąsiada mieszkającego pod nami. Inną przydatną opcją jest home assistance, czyli pomoc fachowców w usuwaniu szkód – sprawdźmy jednak, czy dany pakiet zapewnia tylko dostępność fachowców, czy pokrywa także koszty samych napraw i remontów.