Blog agenta ubezpieczeniowego

Ubezpieczenia nieruchomości – zniżki, zwyżki i wyłączenia

Gdy zamierzamy wykupić ubezpieczenie nieruchomości, musimy dokładnie zapoznać się z jego zakresem i warunkami, by ocenić, czy analizowana oferta jest dla nas korzystna. Jak wspomnieliśmy w innym artykule, pakiety ubezpieczeniowe mogą obejmować różne zdarzenia i należy wybrać te, na które nasza nieruchomość jest faktycznie narażona. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka innych kwestii, które mają wpływ na wysokość składki i odszkodowania, a także na to, czy w ogóle możemy liczyć na odszkodowanie w określonych sytuacjach.

Sprawą kluczową są tu OWU, czyli Ogólne Warunki Umowy. Tam właśnie znajdują się różnego rodzaju wyłączenia, czyli określenia sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub wprowadzi limit jego kwoty. Najczęstsze wyłączenia obejmują:

nieruchomości komercyjne
 • zdarzenia wynikłe z celowego działania lub ewidentnej winy osoby mieszkającej w ubezpieczanej nieruchomości; chodzi tu o sytuacje, gdy mamy do czynienia z niedbalstwem takim jak niezamknięcie drzwi czy okna przed wyjazdem na wakacje, bądź szkodami dokonanymi pod wpływem alkoholu lub narkotyków; towarzystwa ubezpieczeniowe chronią w ten sposób własne interesy, by uniknąć wyłudzeń;

 • zaniedbanie rozumiane jako brak niezbędnych napraw i konserwacji budynku;

 • zdarzenia losowe, np. wojny, ataki terrorystyczne czy trzęsienia ziemi;

 • niektóre rodzaje wartościowych przedmiotów, takie jak biżuteria, dzieła sztuki, papiery wartościowe czy karty kredytowe;

 • czynniki atmosferyczne – mróz, powódź,

 • okres karencji – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie okres, przed upływem którego nie można otrzymać odszkodowania.

Liczba wyłączeń jest zwykle zależna od rodzaju umowy i wykupywanego pakietu. Nieraz mamy do wyboru kilka opcji – im droższy pakiet, tym mniej wyłączeń, a zarazem więcej zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Sygnałem alarmowym powinna być dla nas jednak zbyt duża liczba wyłączeń w OWU, przez co faktyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej okazuje się bardzo wąski. Zwróćmy też uwagę na kolejność postanowień. Jeśli ubezpieczyciel na początku zastrzega, jakich zdarzeń ochrona nie obejmuje, a dopiero później wymienia, za co możemy otrzymać odszkodowanie, taka umowa nie jest dla nas korzystna, gdyż wskazuje, że dla ubezpieczyciela priorytetem jest ochrona siebie, a nie klienta.

Zniżki możemy otrzymać za różnego rodzaju zabezpieczenia zmniejszające ryzyko włamania, takie jak system alarmowy, szyby i rolety przeciwwłamaniowe, czy też obecność ochroniarza w budynku. Kolejnym czynnikiem obniżającym kwotę składki jest bezszkodowość – tzn. sytuacja, gdy wcześniej już korzystaliśmy z ubezpieczenia przez minimum rok i w tym czasie nie doszło do żadnych szkód. Inne to np. wysoki wkład własny, promocje ubezpieczyciela (np. zniżki za zakup różnych polis w pakiecie albo za lojalność – przedłużenie ubezpieczenia w tej samej firmie), a także nowy lokal mieszkalny (wybudowany po 2005 r.). Łączna wysokość zniżek nie może przekroczyć 60%.

Zwyżki występują w sytuacjach, gdy ryzyko szkód lub ryzyko finansowe po stronie ubezpieczyciela jest zwiększone, np.:

 • budynek nie jest murowany;

 • wkład własny jest niski;

 • podczas dotychczasowego okresu ubezpieczenia wystąpiły szkody;

 • płatność składek odbywa się w ratach;

 • lokal jest wynajmowany lub podnajmowany.