Frank Morowski

Frank Morowski

agent ubezpieczeń
Witaj, przez wiele lat byłem agentem ubezpieczeń. Ubezpieczałem domy, mieszkania, różne nieruchomości przed różnymi wypadkami. Na moim blogu postaram się opisać kilka ważnych aspektów podczas ubezpieczenia siebie, rodziny a także nieruchomości.

Ubezpieczenia nieruchomości – zniżki, zwyżki i wyłączenia

Gdy zamierzamy wykupić ubezpieczenie nieruchomości, musimy dokładnie zapoznać się z jego zakresem i warunkami, by ocenić, czy analizowana oferta jest dla nas korzystna. Jak wspomnieliśmy w innym artykule, pakiety ubezpieczeniowe mogą obejmować różne zdarzenia i należy wybrać te, na które nasza nieruchomość jest faktycznie narażona. Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka innych kwestii, które mają wpływ na wysokość składki i odszkodowania, a także na to, czy w ogóle możemy liczyć na odszkodowanie w określonych sytuacjach.

Sprawą kluczową są tu OWU, czyli Ogólne Warunki Umowy. Tam właśnie znajdują się różnego rodzaju wyłączenia, czyli określenia sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub wprowadzi limit jego kwoty. Najczęstsze wyłączenia obejmują:

Fajne, ładne mieszkanie

Fajne, ładne mieszkanie

 • zdarzenia wynikłe z celowego działania lub ewidentnej winy osoby mieszkającej w ubezpieczanej nieruchomości; chodzi tu o sytuacje, gdy mamy do czynienia z niedbalstwem takim jak niezamknięcie drzwi czy okna przed wyjazdem na wakacje, bądź szkodami dokonanymi pod wpływem alkoholu lub narkotyków; towarzystwa ubezpieczeniowe chronią w ten sposób własne interesy, by uniknąć wyłudzeń;

 • zaniedbanie rozumiane jako brak niezbędnych napraw i konserwacji budynku;

 • zdarzenia losowe, np. wojny, ataki terrorystyczne czy trzęsienia ziemi;

 • niektóre rodzaje wartościowych przedmiotów, takie jak biżuteria, dzieła sztuki, papiery wartościowe czy karty kredytowe;

 • czynniki atmosferyczne – mróz, powódź,

 • okres karencji – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie okres, przed upływem którego nie można otrzymać odszkodowania.

Liczba wyłączeń jest zwykle zależna od rodzaju umowy i wykupywanego pakietu. Nieraz mamy do wyboru kilka opcji – im droższy pakiet, tym mniej wyłączeń, a zarazem więcej zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Sygnałem alarmowym powinna być dla nas jednak zbyt duża liczba wyłączeń w OWU, przez co faktyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej okazuje się bardzo wąski. Zwróćmy też uwagę na kolejność postanowień. Jeśli ubezpieczyciel na początku zastrzega, jakich zdarzeń ochrona nie obejmuje, a dopiero później wymienia, za co możemy otrzymać odszkodowanie, taka umowa nie jest dla nas korzystna, gdyż wskazuje, że dla ubezpieczyciela priorytetem jest ochrona siebie, a nie klienta.

Zniżki możemy otrzymać za różnego rodzaju zabezpieczenia zmniejszające ryzyko włamania, takie jak system alarmowy, szyby i rolety przeciwwłamaniowe, czy też obecność ochroniarza w budynku. Kolejnym czynnikiem obniżającym kwotę składki jest bezszkodowość – tzn. sytuacja, gdy wcześniej już korzystaliśmy z ubezpieczenia przez minimum rok i w tym czasie nie doszło do żadnych szkód. Inne to np. wysoki wkład własny, promocje ubezpieczyciela (np. zniżki za zakup różnych polis w pakiecie albo za lojalność – przedłużenie ubezpieczenia w tej samej firmie), a także nowy lokal mieszkalny (wybudowany po 2005 r.). Łączna wysokość zniżek nie może przekroczyć 60%.

Zwyżki występują w sytuacjach, gdy ryzyko szkód lub ryzyko finansowe po stronie ubezpieczyciela jest zwiększone, np.:

 • budynek nie jest murowany;

 • wkład własny jest niski;

 • podczas dotychczasowego okresu ubezpieczenia wystąpiły szkody;

 • płatność składek odbywa się w ratach;

 • lokal jest wynajmowany lub podnajmowany.

Subskrybuj mój newsletter