Blog agenta ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie biura

Niezależnie od tego, czy wynajmujemy osobny lokal na biuro, czy wykorzystujemy mieszkanie do prowadzenia działalności gospodarczej, warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. W pomieszczeniu biurowym mogą znajdować się cenne sprzęty, ale także ważne dokumenty, których zniszczenie bądź utrata jest dla przedsiębiorcy dużym problemem.

Jeśli wynajmujemy lokal w biurowcu, ubezpieczenie często należy do właściciela budynku, a koszt polisy może być wtedy doliczony do czynszu. Jednak ubezpieczenie takie obejmuje sam budynek i jego elementy stałe, natomiast nie zabezpiecza ruchomości znajdujących się wewnątrz. Dlatego warto wtedy dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie. Przy wyliczaniu wysokości składki bierze się pod uwagę położenie budynku i lokalu, rodzaj prowadzonej działalności, a także wartość wyposażenia i istniejące zabezpieczenia przeciwwłamaniowe. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zniżki za bezszkodowość, czyli czas, w ciągu którego nie zaistniały zdarzenia wymagające odszkodowania.

nieruchomości komercyjne

W przypadku biura znajdującego się w domu lub mieszkaniu, można z jednej strony uwzględnić część wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania w kosztach prowadzenia działalności, a z drugiej należy się liczyć z wyższym podatkiem od nieruchomości (tej części, która jest wydzielona na prowadzenie biznesu), a także z koniecznością ubezpieczenia mienia (produkowanych bądź sprzedawanych towarów). Weźmy też pod uwagę, że ubezpieczyciele mogą traktować taki lokal jako mieszkanie ze zwiększonym ryzykiem (np. włamania, kradzieży czy przepięć).

Ubezpieczenie lokalu wykorzystywanego jako biuro powinno uwzględniać takie ryzyko jak zalanie, kradzież z włamaniem, a także wspomniane przepięcia (możliwość uszkodzenia komputera i utraty cennych danych). Należy tu jednak uważać na wyłączenia – jeśli np. ubezpieczyciel zastrzega, że ubezpieczenie nie obejmuje komputerów, monitorów, drukarek i innych elektronicznych urządzeń biurowych, takie ubezpieczenie może być dla nas niekorzystne, jeśli nasza działalność opiera się głównie lub wyłącznie na korzystaniu z tych urządzeń. Warto szczegółowo przeanalizować OWU, by uniknąć późniejszych rozczarowań.

Poza ubezpieczeniem samej nieruchomości i jej wyposażenia dobrze jest również mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). W niektórych branżach jest ono wręcz obowiązkowe – muszą je mieć m.in. adwokaci, radcy prawni, notariusze, organizatorzy imprez masowych, organizatorzy turystyki, doradcy podatkowi, lekarze, dysponenci jednostek ratownictwa medycznego, architekci i rzeczoznawcy majątkowi.