Blog agenta ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Zakup mieszkania bądź domu w wielu przypadkach wiąże się z koniecznością wzięcia kredytu hipotecznego. Wymaga to podpisania kilku wymaganych umów ubezpieczeniowych, które zabezpieczają bank przed ryzykiem niespłacenia kredytu czy zniszczenia nieruchomości. Mamy też możliwość dodatkowego wykupienia polis dobrowolnych. Banki nieraz nakłaniają klientów do skorzystania z usług konkretnego ubezpieczyciela, z którym mają podpisaną umowę, lecz powinniśmy mieć prawo wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie wybrane samodzielnie może się okazać tańsze i korzystniejsze od tego oferowanego przez bank, dlatego warto uważnie porównać oferty.

nieruchomości komercyjne

Jeśli chodzi o ubezpieczenia obowiązkowe, jednym z nich jest ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie przejściowym – do czasu ustanowienia hipoteki (wpisania jej w księdze wieczystej), czyli zwykle przez kilka miesięcy, w zależności od kolejki i szybkości załatwiania spraw w danym sądzie, właściwym ze względu na położenie nieruchomości objętej kredytem. Chroni ono kredytodawcę przed niewypłacalnością kredytobiorcy we wspomnianym okresie przejściowym (pomostowym). Można też się starać o wpisanie hipoteki w trybie przyspieszonym. W tym celu trzeba złożyć podanie, w którym uzasadniamy, dlaczego zależy nam na szybszym terminie wpisu. Sąd może zdecydować o trybie przyspieszonym (wtedy okres oczekiwania skraca się do ok. 2 tygodni), lub odrzucić wniosek – wtedy sprawa zostanie załatwiona w trybie zwykłym, a czas oczekiwania będzie standardowy.

Inne ubezpieczenie jest wymagane w przypadku niskiego wkładu własnego. Obecnie, zgodnie z Rekomendacją S, wysokość wymaganego wkładu własnego, podwyższana od kilku lat, osiągnęła docelową wysokość 20%. Dla wielu osób jest to kwota nieosiągalna. Jeśli mimo to chcą się one ubiegać o kredyt hipoteczny, banki wymagają od nich ubezpieczenia brakującej kwoty do czasu, aż saldo zadłużenia spadnie poniżej 80%.

Banki wymagają także ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, które choni przed spadkiem jej wartości wskutek zdarzeń losowych, takich jak np. pożar. Jest to istotne, gdyż nieruchomość jest dla banku zabezpieczeniem spłaty kredytu, więc jej wartość nie powinna ulec obniżeniu. W przypadku tego ubezpieczenia kredytobiorca jest zobowiązany do cesji polisy na bank. Oznacza to, że w przypadku szkód dotyczących nieruchomości objętej kredytem odszkodowanie otrzymuje bank, a nie kredytobiorca. Zwykle konieczność cesji zależy od wysokości zobowiązania i rozmiaru szkód. Jeśli są one niewielkie, a nieruchomość da się wyremontować, odszkodowanie może trafić do kredytobiorcy. Natomiast w przypadku znacznego lub całkowitego zniszczenia nieruchomości, bank otrzymuje odszkodowanie w takiej kwocie, ile kredytu jeszcze pozostało do spłacenia.

Ubezpieczenia na życie mogą być dobrowolne, obligatoryjne lub zarezerwowane dla konkretnych sytuacji (np. przekroczenie określonego wieku) – zależy to od banku. Można także ubezpieczyć się na wypadek utraty pracy, trwałej niezdolności do pracy czy trwałego inwalidztwa.