Blog agenta ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania

Mieszkanie, zwłaszcza wynajmowane, powinno być zawsze ubezpieczone. Jednak kwestia, kto odpowiada za ubezpieczenie wynajmowanej nieruchomości i ewentualne zniszczenia, nie zawsze jest jasna. Zarówno najemca, jak i wynajmujący ponoszą skutki szkód, lecz zakres ich odpowiedzialności jest inny.

Podstawą jakiegokolwiek odszkodowania jest umowa najmu zawarta na piśmie. Jeśli jej nie będzie, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty środków – nawet jeśli najemca i wynajmujący wykupili polisy. W takiej umowie można także sprecyzować odpowiedzialność stron w przypadku wystąpienia szkód i zniszczeń.

nieruchomości komercyjne

Właściciele mieszkań nieraz zabezpieczają się, żądajac kaucji od lokatorów. Kaucja ma pokryć ewentualne straty wynikające z winy lokatora (zniszczenie, niedotrzymanie warunków umowy najmu). Jednak zwyczajowa wysokość kaucji – równowartość miesięcznego czynszu – może się okazać zbyt małą kwotą w sytuacji, gdy dojdzie do poważnych zniszczeń. Dlatego zaleca się wykupienie polisy ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych (pożar, powódź itp.) powinno leżeć po stronie właściciela mieszkania. Wynajmujący powinien także wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie od kradzieży i dewastacji (w przypadku, gdy większość przedmiotów w lokalu należy do jego właściciela). Przydatne będzie także wykupienie home assistance. Wtedy ubezpieczyciel zapewnia pomoc fachowców (np. hydraulika czy elektryka) w usunięciu uszkodzenia.

Najemca powinien natomiast zadbać o ubezpieczenie swoich ruchomości, które znajdują się lub mają się znaleźć w mieszkaniu – np. sprzętu elektronicznego, własnych mebli czy przedmiotów osobistego użytku. W jego interesie będzie np. ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem.

Możliwa jest sytuacja, gdy z winy najemcy dojdzie do zniszczenia mieszkania sąsiada, np. zalania. Wówczas roszczenia będą kierowane przede wszystkim do właściciela lokalu. Dlatego warto mieć OC, z którego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie. Najlepiej, jeśli w tym przypadku osobą ubezpieczoną jest najemca. Jeśli jednak tylko wynajmujący jest ubezpieczony, to z jego polisy zostanie wypłacone odszkodowanie. Następnie TU przeprowadzi tzw. postępowanie regresyjne. Regres ubezpieczeniowy to próba odzyskania części lub całości już wypłaconego odszkodowania od faktycznego sprawcy szkody – w tym przypadku najemcy.

Właściciele mieszkań nieraz obawiają się, że po zakończeniu okresu najmu lokal będzie w złym stanie. Można się przed tym zabezpieczyć przez opisanie stanu mieszkania i ruchomości się w nim znajdujących w chwili udostępnienia lokalu najemcy. Można też uwzględnić w umowie najmu zapisy mówiące o konieczności utrzymywania lokalu i jego wyposażenia w dobrym stanie i użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, a także odświeżenia go na koniec okresu najmu.