Blog agenta ubezpieczeniowego

Wartość rynkowa, odtworzeniowa i rzeczywista

Jedną z najważniejszych kwestii przy ustalaniu sumy ubezpieczenia jest wartość ubezpieczanej nieruchomości. Wartość tę można wyliczyć na kilka sposobów.

Wartość rynkowa jest to najbardziej prawdopodobna cena, jaką można by uzyskać za nieruchomość, gdybyśmy ją sprzedawali. Zwróćmy uwagę, że wartość rynkowa nie musi być równa cenie mieszkania lub domu zapisanej w akcie notarialnym. Jeśli od zakupu mieszkania minęło sporo czasu, różnica może być znaczna z powodu wahań cen na rynku. Dlatego wartość rynkową ustala się na konkretną datę – dzień zawarcia umowy. Wylicza się ją poprzez przemnożenie średniej ceny rynkowej metra kwadratowego powierzchni użytkowej nieruchomości przez liczbę metrów kwadratowych. Należy przy tym uważać, by tej wartości nie zaniżyć, gdyż nieruchomość będzie niedoubezpieczona. Weźmy pod uwagę, że wydatki poniesione na remonty także przyczyniają się do podwyższenia wartości. Wartość rynkową do celów ubezpieczeniowych zwykle określa się w przypadku mieszkań.

nieruchomości komercyjne

Wartość odtworzeniowa to koszty doprowadzenia nieruchomości do stanu sprzed szkody. Przyjmujemy tu, że nie zostanie ona przy tym ulepszona, czyli zachowane zostaną dotychczasowe elementy konstrukcyjne, technologie, materiały oraz koszty prac wykończeniowych. Wartość odtworzeniową wylicza się w przypadku domów jednorodzinnych i obiektów do nich przynależnych (budynków gospodarczych i budowli). Ważne jest, że nie bierzemy tu pod uwagę zużycia nieruchomości, lecz zakładamy, że zniszczony element zostanie zastąpiony nowym o takich samych parametrach.

Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową pomniejszoną o koszty faktycznego zużycia. W przypadku uszkodzenia jakiegoś elementu domu bierze się pod uwagę nie tylko koszty przywrócenia go do stanu wyjściowego, ale także stopień jego zużycia, który określa się na podstawie czasu, jaki upłynął od momentu zbudowania, położenia lub instalacji tego elementu bądź od jego ostatniego kapitalnego remontu. Wartość rzeczywista jest wyliczana w przypadku takich samych nieruchomości jak wartość odtworzeniowa.

Co jest bardziej korzystne? Wartość odtworzeniowa łączy się z większą składką ubezpieczeniową, ale możemy też liczyć na większe odszkodowanie. Jednak niektóre firmy ubezpieczeniowe stosują tu ograniczenia dotyczące wieku nieruchomości bądź stopnia jej zużycia – z założeniem, że wypłata odszkodowania za zużyty sprzęt w takiej kwocie, jakby był nowy, oznaczałaby dodatkowy zarobek dla jego właściciela, co kłóci się z ideą ubezpieczenia. Natomiast zastosowanie wartości rzeczywistej przekłada się na niższą składkę, ale w przypadku uszkodzenia wypłacone odszkodowanie może nie być wystarczające na odtworzenie obiektu bądź jego elementu.